Tuto ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana za hrubé porušení Ústavy připravuje senátorský Klub pro liberální demokracii – SENÁTOR 21 (senátoři Václav Láska, Ladislav Kos, Tomáš Goláň, Přemysl Rabas, Petr Orel, Lukáš Wagenknecht). K dané žalobě dosud neexistuje žádná judikatura ani odborné komentáře, a proto žaloba vznikla v úzké spolupráci s několika ústavními právníky.

Žaloba popisuje 7 skutků, které jsou hrubým porušením Ústavy. Z prvních šesti skutků (body A až F) je každý z nich sám o sobě hrubým porušením v důsledku intenzity konkrétního skutku. Poslední skutek (bod G) pak popisuje 18 skutků, které jsou ve svém součtu, v důsledku trvání jednání, dalším hrubým porušením Ústavy.

Za podstatnou část žaloby pro odbornou i širokou veřejnost, a veřejnou diskuzi samu, považujeme i její odůvodnění. To obsahuje podrobné vysvětlení jaká ustanovení Ústavy, či dalších součástí ústavního pořádku, byla popsaným jednáním prezidenta republiky porušena a jakým způsobem.

S textem žaloby byly seznámeny všechny senátorky a senátoři. Po shromáždění, a případném zapracování, jejich připomínek a podnětů do textu žaloby začnou senátoři z klubu SENÁTOR 21 sbírat podpisy senátorů, kteří se chtějí k žalobě připojit. Pro zařazení žaloby na program schůze Senátu je třeba shromáždit podpisy 27 senátorek a senátorů.

Ústavní žaloba na prezidenta republiky pro hrubé porušení Ústavy