Tuto ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana za hrubé porušení Ústavy připravuje senátorský Klub pro liberální demokracii – SENÁTOR 21 (senátoři Václav Láska, Ladislav Kos, Tomáš Goláň, Přemysl Rabas, Petr Orel, Lukáš Wagenknecht). K dané žalobě dosud neexistuje žádná judikatura ani odborné komentáře, a proto žaloba vznikla v úzké spolupráci s několika ústavními právníky.

Žaloba popisuje 8 skutků (v den uzavření textu žaloby 18. července 2019 rozšířeno o skutek neodvolání ministra kultury a nejmenování jeho nástupce), které jsou hrubým porušením Ústavy. Z prvních sedmi skutků (body A až G) je každý z nich sám o sobě hrubým porušením v důsledku intenzity konkrétního skutku. Poslední skutek (bod H) pak popisuje 8 skutků, které jsou ve svém součtu, v důsledku trvání jednání, dalším hrubým porušením Ústavy (v původní podobě žaloby bylo těchto skutků 18, ale v návaznosti na jednání s ostatními senátorskými kluby bylo jejich množství omezeno na striktně právní skutky, které se netýkají výroků prezidenta republiky, uskutečnily se či mají přesah do druhého funkčního období prezidenta republiky, nebo souvisí s prvními sedmi skutky).

Za podstatnou část žaloby pro odbornou i širokou veřejnost, a veřejnou diskuzi samu, považujeme i její odůvodnění. To obsahuje podrobné vysvětlení jaká ustanovení Ústavy, či dalších součástí ústavního pořádku, byla popsaným jednáním prezidenta republiky porušena a jakým způsobem.

Pro zařazení žaloby na program schůze Senátu je třeba shromáždit podpisy 27 senátorek a senátorů. Původní verzi žaloby podepsalo 34 napříč politickým spektrem i celou Českou republikou. Sběr podpisů pro verzi žaloby uzavřenou 18. července byl již zahájen. Předpokladem je projednání ústavní žaloby na schůzi Senátu, která proběhne ode dne 24. července 2019. Pro schválení budou následně třeba hlasy 3/5 přítomných senátorů.

Ústavní žaloba na prezidenta republiky pro hrubé porušení Ústavy