Tuto ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana za hrubé porušení Ústavy připravil senátorský Klub pro liberální demokracii – SENÁTOR 21 (senátoři Václav Láska, Ladislav Kos, Tomáš Goláň, Přemysl Rabas, Petr Orel, Lukáš Wagenknecht). K dané žalobě dosud neexistuje žádná judikatura ani odborné komentáře, a proto žaloba vznikla v úzké spolupráci s několika ústavními právníky.

Žaloba popisuje 8 skutků (oproti verzi z června 2019 rozšířeno o skutek s neodvoláním a nejmenováním ministra kultury – bod G.), které jsou hrubým porušením Ústavy. Z prvních sedmi skutků (body A až G) je každý z nich sám o sobě hrubým porušením v důsledku intenzity konkrétního skutku. Poslední skutek (bod H) pak popisuje 8 skutků, které jsou ve svém součtu, v důsledku trvání jednání, dalším hrubým porušením Ústavy (v původní podobě žaloby z června 2019 bylo těchto skutků 18, ale v návaznosti na jednání s ostatními senátorskými kluby došlo k jejich redukci na striktně právní skutky, které se netýkají výroků prezidenta republiky, uskutečnily se či mají přesah do druhého funkčního období prezidenta republiky, nebo souvisí s prvními sedmi skutky).

Za podstatnou část žaloby pro odbornou i širokou veřejnost, a veřejnou diskuzi samu, považujeme i její odůvodnění. To obsahuje podrobné vysvětlení jaká ustanovení Ústavy, či dalších součástí ústavního pořádku, byla popsaným jednáním prezidenta republiky porušena a jakým způsobem.

Pro zařazení žaloby na program schůze Senátu je třeba shromáždit podpisy 27 senátorek a senátorů. Původní verzi žaloby podepsalo 34 napříč politickým spektrem i celou Českou republikou. Aktualizovanou verzi žaloby uzavřenou 18. července podepsalo 35 senátorek a senátorů (jejich seznam se částečně nepřekrývá). Na základě rozhodnutí Organizačního výboru byla ústavní žaloba projednána na schůzi Senátu dne 24. července 2019. Organizační výbor současně doporučil Senátu návrh na podání ústavní žaloby schválit. Pro to byly třeba hlasy 3/5 přítomných senátorů. Po více než 2 hodinovém neveřejném jednání vyslovil Senát s návrhem ústavní žaloby souhlas. Ze 75 přítomných senátorů hlasovalo pro návrh 48, proti návrhu 20 a zdrželo se 7. Dne 30. července byla schválená ústavní žaloba odeslána do Poslanecké sněmovny, kde je třeba, aby 120 poslanců vyslovilo svůj souhlas s podáním ústavní žaloby k Ústavnímu soudu. Pokud Poslanecká sněmovna nevysloví souhlas do 3 měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádá, platí, že souhlas nebyl dán. (tento text byl aktualizován 30. 7. 2019 v 15:43)

Ústavní žaloba na prezidenta republiky pro hrubé porušení Ústavy